Saturday, July 4, 2020
Home > News > ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਲਾਭਕਾਰੀ

ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨਾਲੋਂ ਚਿੱਟੀ ਮਿਰਚ ਹੈ ਲਾਭਕਾਰੀ

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਲਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਫਾਈਬਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਇਰਨ, ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਆਦਿ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਮਿਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜਲਣ ਸਨਸਨੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਿੱਟੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਟੀ ਮਿਰਚ, ਬਦਾਮ, ਚੀਨੀ, ਸੌਫ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਪੇਟ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚਿੱਟੀ ਮਿਰਚ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਐਸਿਡਿਟੀ, ਕਬਜ਼, ਫੋੜੇ ਆਦਿ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਿੱਟੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਆਇਰਨ, ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਆਦਿ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਸ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਭਾਰ ਘਟਾਓ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਸੋਈ ‘ਚ ਲਾਲ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੀ ਮਿਰਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਫਾਈਬਰ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਆਇਰਨ, ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟ ਆਦਿ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਮਿਰਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜਲਣ ਸਨਸਨੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਚਿੱਟੀ ਮਿਰਚ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਚਿੱਟੀ ਮਿਰਚ, ਬਦਾਮ, ਚੀਨੀ, ਸੌਫ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੰਘ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਗਲੇ ਦੀ ਖਰਾਸ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ‘ਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। 

ਪੇਟ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਚਿੱਟੀ ਮਿਰਚ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੈਣ ਨਾਲ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਟ ਦਰਦ, ਐਸਿਡਿਟੀ, ਕਬਜ਼, ਫੋੜੇ ਆਦਿ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਥੀ ਦੇ ਬੀਜ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮਿਰਚ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਲ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਿੱਟੀ ਮਿਰਚ ਖਾਣ ਨਾਲ ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿਯੰਤਰਣ ‘ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਇਸ ‘ਚ ਵਿਟਾਮਿਨ, ਆਇਰਨ, ਐਂਟੀ-ਆਕਸੀਡੈਂਟਸ ਆਦਿ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਣਨ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਇਸ ‘ਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਭਾਰ ਘਟਾਓ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਈ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *