Saturday, July 4, 2020
Home > News > ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦੇ?

ਖ਼ਾਲੀ ਪੇਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਜਾਣੋ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦੇ?

ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਭੋਜਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ 70% ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ। ਇਹ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ metabolism ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਭੋਜਨ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ 70% ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਚਮਤਕਾਰੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਠਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ। ਇਹ ਖੂਨ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਟ ਦਰਦ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਾਚਣ ਕਿਰਿਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਪਾਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਟ ‘ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ metabolism ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੈਲੋਰੀ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *