Saturday, July 4, 2020
Home > News > ਜੇਕਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਤਾਂ ਪੀਓ Lemon Tea

ਜੇਕਰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ ਮੋਟਾਪਾ ਤਾਂ ਪੀਓ Lemon Tea

ਵੱਧਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਸਰਤ, ਰੁੱਕ-ਰੁੱਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਬੂ ਚਾਹ (Lemon Tea) ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਚਾਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Cortisol ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। Cortisol ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਿੰਬੂ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿੰਬੂ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਚਮਚਾ ਨਿੰਬੂ ਚਾਹ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ 1/3 ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਿੰਬੂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੈਲੋਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵੱਧਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੋਟਾਪਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰ ਦਾ ਵੱਧਣਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆਦਿ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਸਰਤ, ਰੁੱਕ-ਰੁੱਕ ਕੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰੀਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਨਿੰਬੂ ਚਾਹ (Lemon Tea) ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕੈਲੋਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਚਾਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਚਰਬੀ ਨੂੰ ਸਾੜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ-ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ Cortisol ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। Cortisol ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਹੈ ਜੋ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਿੰਬੂ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨਿੰਬੂ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਕੈਲੋਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1 ਚਮਚਾ ਨਿੰਬੂ ਚਾਹ ਵਿੱਚ 2 ਕੈਲੋਰੀ ਅਤੇ 1/3 ਚਰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੱਪ ਨਿੰਬੂ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕੈਲੋਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਬਰਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਬੂ ‘ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਜਕੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ‘ਚ ਚੀਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿੰਬੂ ਚੀਨੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *