Thursday, July 16, 2020
Home > News > ਜਾਣੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਜਾਣੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕ‍ਟਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।

ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ‘ਚ ਅਲਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਟਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ 27% ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ‘ਚ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ 54% ਤਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸਿਮਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਕ‍ਟਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਤਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਭਾਰੀ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ।

ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਣੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ‘ਚ ਅਲਸਰ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸਕਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਚ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਟਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ 27% ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੋਟਾਪਾ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਪਚਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਭਰ ਪੇਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ‘ਚ ਐਸਿਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਐਸੀਡਿਟੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਾਈਪ 2 ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਖਤਰਾ 54% ਤਕ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਈਪੋਗਲਾਈਸਿਮਿਕ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਬਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *