Saturday, July 4, 2020
Home > News > ਪਾਲਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ

ਪਾਲਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ

ਪਾਲਕ ‘ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਪਾਲਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਕ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਡਿਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੋਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜੂਸ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਮਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਚ ਪਾਲਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੇਮੋਗਲੋਬਿਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਹਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਲਕ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾਕੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਾਲਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਕੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਪੇਸ਼ਾਬ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕੱਚੇ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕ ਦਾ ਰਸ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਪੀਲੀਆ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕ ਮਿਲਾਕੇ ਸੱਬਜੀ ਬਣਾਕੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਾਲਕ ਦਾ ਜੂਸ ਦਿਨ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਜ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਲਕ ‘ਚ ਆਇਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਪਾਲਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਕ ‘ਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸੋਡਿਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕਲੋਰੀਨ ਅਤੇ ਰੇਸ਼ਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਲੋਹਾ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਾਲਕ ਦੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜੂਸ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਂਧਾ ਨਮਕ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰੋਜਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦਮਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਖੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ‘ਚ ਪਾਲਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਬੇਹੱਦ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਹੇਮੋਗਲੋਬਿਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਲੈਣਾ ਠੀਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਵਧੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਹਾ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮੀਨੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਲਕ ਦੇ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਚੱਮਚ ਜੀਰਾ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾਕੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਥਾਇਰਾਇਡ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਪਾਲਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਮਿਲਕੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਪਥਰੀ ਪੇਸ਼ਾਬ ਰਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਕੱਚੇ ਪਪੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਕ ਦਾ ਰਸ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਪੀਲੀਆ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੈ। ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਕ ਮਿਲਾਕੇ ਸੱਬਜੀ ਬਣਾਕੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪਾਲਕ ਦਾ ਜੂਸ ਦਿਨ ‘ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਰੋਜ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *