Saturday, July 4, 2020
Home > News > ‘ਨੇਲ ਆਰਟ’ ਕਰਕੇ ਵਧਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ

‘ਨੇਲ ਆਰਟ’ ਕਰਕੇ ਵਧਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ

ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਏਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਨੇਲਆਰਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਲ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕੁੱਝ ਟਰਿਕ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਜਾਇਨ ਦੇ ਨੇਲ ਆਰਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੋ ਡਿਜਾਇਨ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਉਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਲੁਕ ਉਤੇ ਜਚੇਂਗਾ।ਨੇਲ ਆਰਟ ਟਿਪਸ- ਨੇਲ ਆਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਨਹੁੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਉਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ੳਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਉਤੇ ‍ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੇਸ ਉਤੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਠੀਕ ਰੰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕੋਡ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਉਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਕੋਡ ਹੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਖਨ ਦਿਓ।ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂੱਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜਾਇਨ ਬਣਾਕੇ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਉਤੇ ਫੁਲ – ਪੱਤੀ, ਬੌਬੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਜਾਲੀ ਵਰਗੀ ਲਾਇਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾਓ ਫਿਰ ਉਸ ਉਤੇ ਬ‍ਲੂ ਕਲਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿਚ ਲਗਾਓ, ਜਿਸ ਸ਼ੇਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰ ਕਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੰਕ ਵਾਲੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਉਤੇ ਬ‍ਲੂ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਲਾਸ‍ਟ ਵਿਚ ਇਕ ਗੋਲ‍ਡਨ ਨੇਲ ਆਰਟ ਡਿਜਾਇਨ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆ ਉਤੇ ਲਗਾਕੇ ਉਸਦੇ ਉਤੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲਪੌਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਕੋਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਡਿਜਾਇਨ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਹੁੰਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਏਬਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਔਖਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੁੰਆਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਜਾਓ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਉਤੇ ਨੇਲਆਰਟ ਕਰੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਲ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।ਤੁਸੀ ਇੱਥੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕੁੱਝ ਟਰਿਕ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਡਿਜਾਇਨ ਦੇ ਨੇਲ ਆਰਟ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਜੋ ਡਿਜਾਇਨ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੁੰਆਂ ਉਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਲੁਕ ਉਤੇ ਜਚੇਂਗਾ।ਨੇਲ ਆਰਟ ਟਿਪਸ- ਨੇਲ ਆਰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਨਹੁੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੁੱਕ ਜਾਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਉਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ੳਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਉਤੇ ‍ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੇਸ ਉਤੇ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦਾ ਠੀਕ ਰੰਗ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਇਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕੋਡ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਉਤੇ ਉਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੇਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਕੋਡ ਹੋਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੂਖਨ ਦਿਓ।ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੂੱਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਿਜਾਇਨ ਬਣਾਕੇ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆਂ ਉਤੇ ਫੁਲ – ਪੱਤੀ, ਬੌਬੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਜਾਲੀ ਵਰਗੀ ਲਾਇਨਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾਓ ਫਿਰ ਉਸ ਉਤੇ ਬ‍ਲੂ ਕਲਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਸੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿਚ ਲਗਾਓ, ਜਿਸ ਸ਼ੇਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੁੰ ਕਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ।ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿੰਕ ਵਾਲੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਉਤੇ ਬ‍ਲੂ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਜਦੋਂ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਲਾਸ‍ਟ ਵਿਚ ਇਕ ਗੋਲ‍ਡਨ ਨੇਲ ਆਰਟ ਡਿਜਾਇਨ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਰਿੰਗ ਫਿੰਗਰ ਦੇ ਨਾਖੂਨ ਵਿਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਓ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਲਰ ਦੇ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਨੇਲ ਪੌਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆ ਉਤੇ ਲਗਾਕੇ ਉਸਦੇ ਉਤੇ ਸਿਲਵਰ ਕਲਰ ਦੀ ਨੇਲਪੌਲਿਸ਼ ਦਾ ਇਕ ਕੋਡ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਉਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਡਿਜਾਇਨ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਨਹੁੰਆ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *